Trabzon'da Eğitim


EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ

Meşrutiyetten önce Trabzon’da eğitim kuruluşu olarak 8 medrese, öğretim süresi 4 yıl olan 5 ilkokul, 1 Sanat Yurdu, 1 Askeri Rüştiye, İdadi ve 1 Darülmuallimin vardı. Aynı tarihlerde İmarette ve Ortahisar’da 2′de kitaplık bulunmaktaydı.

Önceleri olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de Trabzon, Karadeniz Bölgesinin eğitim ve öğretim yönünden en gelişmiş İlidir. Bugün ana okulundan Üniversiteye dek çeşitli öğrenim kuruluşlarının bulunduğu İlimizde halk, eğitim ve öğretime büyük ilgi göstermektedir.

EĞİTİM

Trabzon, okul öncesi, ilk, orta ve ortaöğretim okullarında 6.690 derslik, 10.895 öğretmen, 145.181 öğrenciden oluşan eğitim ordusuyla geleceğe güvenle bakmaktadır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

İlimizde 308 okulöncesi eğitim kurumu mevcut olup, bu kurumların toplam 483 dersliği mevcuttur. Okul öncesi eğitimde 11.885 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu kurumlarda toplam 638 öğretmen görev yapmaktadır.

İlimizde, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 5 yaş grubunda %63,02, 4-5 yaş grubunda  %50,69 ve 3-5 yaş grubunda ise %40,06'dır.

 

İLKOKUL

İlimizde 246 resmi, 7 özel olmak üzere toplam 253 İlkokul ve bu okulların 2.575 dersliği mevcuttur. Bu okullarda 43.281 öğrenci öğrenim görmekte olup 2.575 öğretmen görev yapmaktadır. İlkokullarda bir öğretmene 17, bir dersliğe ise 17 öğrenci düşmektedir. 

2014-2015 eğitim yılında ilkokullarda Net okullaşma oranı %95.53, Bürüt Okullaşma oranı ise %98.37'dir.

 

ORTAOKUL

İlimizde 241 (8’si özel, 243’u resmi) ortaokul ve bu okulların 1.725 dersliği mevcuttur. Bu okullarda 43.219 öğrencisi öğrenim görmekte olup, 3.502 da öğretmen görev yapmaktadır. Ortaokullarda bir öğretmene 12, bir dersliğe ise 25 öğrenci düşmektedir.

2014-2015 eğitim öğretim yılında Ortaokullarda Net okullaşma oranı %96.57, Bürüt Okullaşma oranı %105.46'dir

 

 ORTA ÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ OKUL)

İlimizde 118 (14’ü özel, 104’ü resmi) Lise ve Dengi okul ve bu okulların 1.907 dersliği mevcuttur. Bu okullarda 46.796 öğrenci öğrenim görmekte olup, 4.133 öğretmen görev yapmaktadır. Ortaöğretimde bir öğretmene 12, bir dersliğe ise 25 öğrenci düşmektedir.

2014-2015 eğitim öğretim yılında Ortaokullarda Net okullaşma oranı %96.25, Brüt Okullaşma oranı %124.13'dir.

 


 

YÜKSEK ÖĞRETİM

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ)

1963 Yılında Kurulmuş olup,

17 Fakültesi
17 Yüksekokulu
7 Enstitüsü
1 Devlet Konservatuarı
58.486 Öğrencisi
2.307 Öğretim Elemanı mevcuttur.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

2010 yılında vakıf üniversitesi olarak kurulmuş olup,

4 Fakültesi
4 Yüksekokulu
3 Enstitüsü
4.331 Öğrencisi
189 Öğretim Elemanı mevcuttur.

 

 

Son Düzenlenme Cumartesi, 05 Eylül 2015 15:14

Bu kategoriden diğerleri: