Trabzon'un Nüfusu


GENEL DURUM

Türkiye’de ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında 293.055 olan Trabzon İli Nüfusu 2014 yılı Adrese Dayalı nüfus sayımına kadar geçen 87 yıllık süre içerisinde yaklaşık 2,62 kat artarak 766.782′e ulaşmıştır.

2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilin nüfusu 766.782’dir.  Bu nüfusun 378.509’u (%49,40) erkek, 388.273’ü (%50,60) kadındır. 

2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Trabzon 81 İl içinde toplam nüfus itibariyle 28.’inci sırada yer almakta ve Türkiye Nüfusunun %1’ini teşkil etmektedir.

NÜFUSUN EĞİTİM DURUMU

Trabzon’da Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2013 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, genel okur yazarlık oranı % 94,9'dur.